Filter

Er wordt gefilterd op rubriek:baby

PRI, Past Reality Integration

babyinteressante websites opvoeding07-03-2024 | 491 x bekeken

Opeens ben je ouder en heb je de belangrijkste taak die er is: kinderen opvoeden die onze toekomst zijn. Dan komen de vragen en onzekerheden om de hoek kijken: doen we het goed, hoe moet het met grenzen, straffen, belonen….? En vaak: Ik ga het wel anders doen als mijn ouders…!
Ouders voeden hun kind

Lees verder

KIIND

babyopvoeding27-04-2018 | 2597 x bekeken

bekijk het mooie blad in Het bonte Huis of op : http://kiind.nl

Lees verder

vaccineren of niet?

antroposofiebabygezondheid24-04-2018 | 2886 x bekeken

Alleen als u ouder bent dan veertig jaar herinnert u zich misschien het koortsige ziekbed waarin u als kind de ziekte mazelen doormaakte. Misschien weet u nog hoe akelig, gloeiend en zweterig u zich voelde en hoe indringende ijldromen met u op de loop gingen in die dagen. De meeste moeders uit die t

Lees verder

Ziek kind, behandelen met natuurlijke middelen

antroposofiebabycursus / lezinggezondheid24-04-2017 | 3103 x bekeken

Zieke kinderen thuis Zo ondersteun je ze met natuurlijke middelen Lezing Rudolf Steiner School Haarlem Tiny Ros zal deze avondbeginnen met een lezing over het verzorgen van zieke kinderen thuis. Naast informatie over welke natuurlijke middelen je kuntgebruiken zal er ook aandacht zij

Lees verder

De taal van je kind als spiegel van je leven

babycursus / lezingopvoedingtaal16-11-2016 | 3163 x bekeken

Als houder van het kinderdagverblijf Het bonte Huis in Haarlem ben ik altijd op zoek naar vernieuwende inzichten met betrekking tot ouder en kind. Recentelijk ontdekte ik de Belgische therapeut, kindertolk en spiegelexpert Yves Boone. Hij geniet inBelgiebekendheid vanwege zijn opmerkelijk

Lees verder

Waarom samen slapen met je baby juist veilig is

baby25-01-2016 | 1651 x bekeken

Slaap jij alleen Slaap jij met je partner samen En waarom dan precies Dan kom je algauw opredenenals gezellig, voor de warmte, prettig en een geborgen gevoel. Op de vraag of je eventueel alleen zou kunnen slapen, zul je instemmend knikken, al vind je het wel minder fijn. In tegenste

Lees verder

EHBO voor je kind

babygezondheid12-12-2015 | 2179 x bekeken

Elk jaar komen gemiddeld 140.000 kinderen op de Spoedeisende Hulp terecht na een ongeluk in huis. De meeste van die kinderen zijn jonger dan vijf jaar. Twee belangrijke oorzaken van dodelijke ongevallen bij jonge kinderen (0-4 jaar) zijn verstikking en verdrinking. Het is je grootste nachtmerrie

Lees verder

regels maken in 9 stappen

babyopvoeding22-10-2015 | 1854 x bekeken

Regels maken in 9 stappen Opvoeden is grenzen stellen. Zonder afspraken en regels lukt het niet. Doormiddel van grenzen stellen geven we kinderen houvast en veiligheid. Doordat kinderen zich veilig voelen zullen zij zich verder ontwikkelen. Hoe maak je regels in 9 stappen 1. Begin

Lees verder

Ontspanning door aanraking

Alle kinderen zijn weleens druk, sommige kinderen zelfs heel vaak. En soms is dat niet prettig. Niet alleen voor jou of de omgeving, maar ook voor het kind zelf. Kinderen raken dan eigenlijk buiten zichzelf. Aanraken helpt om een kind weer rustig te krijgen. Ook als het boos is of erg moet huilen.

Lees verder

Ouder academie

Nu ook in Haarlem : JAARCURSUS HAARLEM In Haarlem richt de jaarcursus zich op ouders en verzorgers, leidsters van peuterspeelzalen, die de zorg hebben over kinderen van 0-12 jaar. Op 6 zaterdagen van 10.00 16.00 uur komen de volgende themas aan de orde:…

Lees verder