met een frisse kijk op de antroposofie

kleinschalige en kunstzinnige kinderopvang in Haarlem

Antroposofie

 'Iedereen die een beetje bekend is met de antroposofie kan waarnemen, voelen en ruiken dat dit in HET BONTE HUIS een rol speelt. Het is mijn innerlijk gereedschap. Kinderen reageren heel puur en intuïtief op alles. Het is de kunst om de mogelijkheden die elk kind in zich draagt waar te nemen en te ontwikkelen. Dit doen we door op alle mogelijke manieren de zintuigen aan te spreken en veel aandacht te besteden aan de wisseling van de seizoenen en de natuur. Typisch antroposofisch is verder het gebruik van natuurlijke materialen en basaal speelgoed dat tot de verbeelding spreekt.'     


        Barbara Gerlach 

 

Puurheid

Het is rustig op de groep. In alle hoeken zijn kindjes aan het spelen. Intensief bij elkaar betrokken of lekker alleen. Geur en smaak, tasten, bewegen, evenwicht, spraak, luisteren, innerlijk meebewegen en voorstellen, dit zijn momenten die thuis horen bij de antroposofie. Alle zintuigen waarmee het kind zich kan verbinden met de wereld en zichzelf worden op een vanzelfsprekende manier aangesproken en ontwikkeld. Vanuit puurheid, ondersteund met natuurlijke materialen en met speelgoed dat tot de verbeelding spreekt. 

 

Leren voor het leven

In het vrije spel wordt de ondernemingszin van het jonge kind zichtbaar en krijgen kinderen de kans hun sociale vermogens te oefenen. Initiatief nemen, staan voor je zaak, uitleggen wat je van plan bent, samenwerken, overtuigen, elkaar ondersteunen, aanspreken op, Opvallend is de schijnbare onafhankelijkheid van de leidster op de groep. Het initiatief tot spel en het leiderschap is gedelegeerd aan de kindergroep. Juist omdat de leidster zich terughoudt ontstaan de kansen om te leren en te groeien. Heel bewust creëert de leidster de omgeving waarbinnen gewerkt en geleefd kan worden en stelt grenzen waar dat nodig is. Het gevoel voor geborgenheid heeft voorrang.  


Rudolf Steiner 

wordt gezien als grondlegger van de antroposofie. We vinden zijn gedachtegoed terug op het gebied van:

  • pedagogisch / didactisch gebied
    ( onderwijs )
  • gezondheidszorg
  • architectuur
  • maatschappijvorming
  • landbouw
  • kunst en religie 
  • Opvoeding en onderwijs dienen volgens hem uit te gaan van de mens als geheel:Lichaam, ziel en geest.

Vimeo

What is a Steiner School?  

http://vimeo.com/1535001