Klachtenregeling

Ondanks onze inzet en professionaliteit kan het gebeuren dat je een klacht heeft over de opvang van je kind of de dienstverlening van HET BONTE HUIS in het algemeen. Wij zullen er alles aan doen om je klacht op te lossen en je vertrouwen te behouden.

Het kan ook zijn dat je een signaal wilt afgeven. Een klacht of signaal kunnen aanleiding zijn onze dienstverlening te verbeteren.

Interne behandeling van een klacht of signaal

De volgende stappen kunnen genomen worden:

  • Men bespreekt klacht of signaal met de medewerker die er verantwoordelijk voor wordt geacht of het eerste aanspreekpunt voor je is. Dit is vaak de eenvoudigste manier en leidt tot de snelste oplossing. Deze medewerker bespreekt met je hoe de klacht kan worden opgelost of wat er met je signaal kan worden gedaan. Als jullie er samen niet uitkomt zal de medewerker dit melden bij de eigenaar. Zij neemt contact met je op om de klacht of het signaal verder te bespreken en op te lossen.
  • Het kan gebeuren dat je deze mogelijkheid niet wilt benutten of dat je niet tevreden bent met de geboden oplossing of de gegeven informatie. De klacht kan dan ook rechtstreeks met de eigenaar besproken worden. Desgewenst kan de eigenaar bemiddelen of stappen ondernemen om de klacht op te lossen.

Externe behandeling van een klacht

stap 1

Komen we er met elkaar niet uit of vind je dat je klacht niet serieus genomen wordt ? Dan kun je contact opnemen met het Klachtenlocet Kinderopvang https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

Van het loket krijg je advies en informatie. Ook kunnen ze bemiddelen tussen jou en de kinderopvang. Deze dienst is gratis.

Stap 2

Is je klacht hierna nog niet opgelost? Dan kun je het geschil voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. HET BONTE HUIS is vanaf 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het klachtenloket kinderopvang verbonden is.

https://www.degeschillencommissie.nl/

Deze organisatie heeft een centraal informatie- en meldpunt, tijdens kantooruren bereikbaar. Het definitief indienen van een klacht bij deze organisatie dient schriftelijk te gebeuren.Je betaalt hiervoor een beperkte vergoeding ( klachtengeld)

Op HET BONTE HUIS is een klachtenregelement. Wanneer u dit wilt inzien vraagt u een van de medewerkers.

Tot op heden

Geen klachten waarbij wij of de ouders gebruik moesten maken van de klachtenregeling.