kunstzinnig ? kunst hoeft niet zinnig te zijn

kleinschalige en kunstzinnige kinderopvang in Haarlem

Beleid in het kort

In HET BONTE HUIS houden wij ons als pedagogisch medewerkers beschouwend op de achtergrond.

We zijn ontspannen en rustig met de dagelijkse dingen bezig en observeren de kinderen intussen goed. Om de fantasie te stimuleren, bieden we bewust weinig voorgevormd speelgoed en zijn terughoudend met het aanbieden van te voren bedachte activiteiten.

Minder is in onze ogen meer.

We kijken wat de kinderen bezig houdt en spelen daar op in. We geven ze de kans om dingen uit te proberen en grijpen alleen in als het echt nodig is. Als er problemen of conflicten zijn, luisteren we en helpen we de kinderen om het zelf op te lossen. Een beetje humor doet daarbij vaak wonderen!


De dag wordt gevuld met rituelen, liedjes, yoga-spelletjes en veel vrolijkheid. En natuurlijk worden er leuke knutsel-, bak- of doe-activiteiten verzonnen die passen bij de tijd van het jaar of bij een thema dat door een van de kinderen is aangedragen.

Ieder kind uit zich op een eigen, unieke manier.

Vrij spel heeft de prioriteit. Als een kind wil schilderen dan kan dat. In HET BONTE HUIS staat altijd tekenmateriaal klaar. En als het weer het toelaat mag er buiten naar hartenlust gekliederd worden met zand en water.


Oorspronkelijk opvoeden

Barbara Gerlach richtte in 2001 HET BONTE HUIS op. Op basis van haar jarenlange ervaring ontwikkelde ze een eigen opvoedingsmethode: ‘oorspronkelijk opvoeden’.

'Kinderen hebben zo veel minder nodig dan we denken en kunnen zo veel meer dan we verwachten.'

Oorspronkelijk opvoeden houdt in dat je als begeleider:

  • respect en vertrouwen hebt in het kunnen van het kind
  • zoveel mogelijk aan probeert te sluiten bij de beleving van het kind
  • niet teveel prikkels en activiteiten aanbiedt
  • inspiratie haalt uit de dingen waar het kind mee bezig is
  • ruimte en tijd biedt
  • terughoudend maar open aanwezig bent
  • af en toe een innig en liefdevol moment van aandacht biedt
  • vertrouwt op je intuïtie
  • je blijft verwonderen over de schoonheid van alledaagse dingen en dit met de kinderen deelt
  • liefdevolle begrenzing geeft.

Niet elke begrenzing is een beperking

Al vanaf de geboorte is begrenzen een basisbehoefte. Kinderen voelen zich veilig in een omgeving waar duidelijke regels en grenzen zijn.

Een beperking kan juist een verrijking zijn. Een begrenzing betekent ook een verdieping.

Af en toe ‘nee’ zeggen tegen je kind is heel goed.

De belangrijkste boodschappen aan je kind zijn: ‘ik mag er zijn’ en ‘ik kan het aan’.

‘Ik mag er zijn’ betekent liefde. En ‘ik kan het aan’ betekent ook: ik kan teleurstellingen aan.

Door je kind te begrenzen leert hij om te gaan met teleurstellingen.

Een opvoeding zonder teleurstellingen bereidt je kind niet voor op een bestaan waarin teleurstelling een van de terugkerende factoren is. Het is niet goed om daar pas na je achttiende mee in aanraking te komen.

Maar je moet wel kort uitleggen waarom je ‘nee’ zegt. Al begrijpt je kind de reden nog niet helemaal, het is belangrijk dat het weet dat jij niet zomaar willekeurig iets verbiedt.’

In het 'nu’

Het is de kracht van kinderen om in het moment te zijn.

Het resultaat van 'oorspronkelijk opvoeden' is dat de kinderen in HET BONTE HUIS nauwelijks om aandacht vragen.

Ze gaan op in hun eigen spel of op elkaar, hierdoor leren ze op een vanzelfsprekende manier en in hun eigen tempo.

Doordat ze zelf hun eigen ritme van bewegen en rust mogen bepalen zijn ze volledig in het nu.

Het is opvallend hoe vredig en veelal conflictvrij de kinderen met elkaar om gaan.

Dat is het geheim van de fijne sfeer in HET BONTE HUIS.

'Een kind speelt niet om te leren, het leert doordat het speelt.’

Bezoek

In verband met de Corona maatregelen hebben we de bezoekregeling aangepast en plannen we alleen een bezoek als daadwerkelijk de mogelijkheid bestaat je kind te plaatsen.

Stuur een mail aan http://info@hetbontehuis.nl om hierover meer te weten te krijgen.

Let wel, we vangen kindjes pas vanaf 1,5 jaar op. Ze moeten dan al stabiel kunnen lopen en een ochtend tot 12:30 wakker blijven.


Om de sfeer toch wat te kunnen proven is hier een impressie

Inschrijven

Op de pagina inschrijven kan je het formulier invullen. Inschrijfkosten zijn € 20.-. Bij plaatsing vragen we nog aanvullende gegevens als BSN en geboortedatum ouders in verband met onze aanleveringsplicht bij de belastingdienst.

Het uitvoerige beleidsplan vind je op de interne website voor bonte ouders, de inlogcode ontvang je voordat je kind komt wennen.