kleinschalige en kunstzinnige kinderopvang in Haarlem

Wennen in Het bonte Huis

Een leidraad voor nieuwe ouders


Wennen

Een goede wenperiode is van groot belang voor een goede start. Vaak is Het bonte Huis de eerste plek waar je als ouder de zorg voor je kind uit handen geeft.

Daarom besteden we veel zorg en aandacht aan ouder en kind. Onze ervaring is dat het voor het kind het makkelijkste is om de wenperiode zo kort mogelijk te houden.

Met het ’Drie Stappen Plan’ kan je kind zijn plek in de groep meestal snel vinden en kan jij het met een gerust hart achterlaten.

Lees voordat je met je kind gaat starten ons wen-beleid. Dit is te vinden op de interne site van Het bonte Huis. De inlogcode ontvang je ruim voor het begin van de plaatsing.

Vertrouwen

Veel ouders moeten net als hun kind wennen aan de nieuwe situatie. We vinden het belangrijk niet alleen met je kind maar ook met jou een vertrouwensband op te bouwen. Dat betekent dat we in de wen-periode intensief contact houden.

De eerste kennismaking

Omdat ieder kind uniek is, vindt er voorafgaand aan de plaatsing altijd een kennismakingsgesprek op de groep plaats, genoemd 'het bezoekje'. Er wordt gevraagd naar het eet-, slaap- en speelgedrag van je kind en dan kunnen we zien of je kind redelijk stabiel kan lopen en al zelfstandig kan eten.

Ook komen eventuele allergieën, medicijngebruik en zindelijkheid ter sprake. We gaan uitvoerig in op de werkwijze en praktische gang van zaken in Het Bonte Huis en we maken afspraken over het wennen.

Niet onbelangrijk is ook dat je kind al een ochtend zonder slaapje op de groep kan blijven. Kinderen voor de hele dagopvang starten de eerste maand met ochtenden om het wennen langzaam op te bouwen.

Afscheid nemen

Ieder kind neemt anders afscheid.

Loslaten is en blijft één van de moeilijkste oefeningen voor ouder en kind.

Wees voorbereid dat de kans bestaat dat je kind verdrietig is als je het bij ons achter laat.

Wat helpt is dat je je ervan bewust bent dat verdriet erbij hoort. Geef je kind evengoed de ruimte verdrietig te zijn. Het mag! Dit is een teken dat je kind goed gehecht is. Om het afscheid nemen zo prettig mogelijk te laten verlopen, zullen we je daarin begeleiden.

Familiemuur

Het is voor een kind een fijn gevoel iets vertrouwds in zijn nieuwe omgeving te ontdekken. Daarom hebben we in Het bonte Huis een 'Familiemuur' met familiefoto’s van alle kinderen en hun ouders. Vaak zoeken nieuwe kinderen de foto’s meerdere keren op en laten ze hun familie ook graag aan de andere kinderen zien.

'Het bonte Huis is een liefdevolle omgeving waar je kind zich snel op zijn of haar gemak zal voelen. We vertrouwen op een plezierige en inspirerende tijd samen.’

het team van Het bonte Huis