Opvoedstijlen

opvoeding29-01-2021 | 1674 x bekeken

Ouders hebben allemaal hun eigen manier van opvoeden. Zelfs binnen gezinnen zie je verschillende methodes.

Dit zijn de vier bekendste opvoedstijlen.


1 antiautoritair

KENMERKEN

Toegeeflijke ouders hebben veel aandacht voor de wensen en behoeften van hun kind. Ze geven hun kind bijna altijd zijn zin. In feite is het kind de baas en er worden weinig eisen aan hem gesteld. Ouders die deze stijl hanteren, nemen hun kind wel serieus maar zichzelf (of in ieder geval hun eigen regels) niet. Weinig regels, consequenties, beperkt leiderschap. Vel ruimte voor onderhandeling.


Een kind van permissieve ouders leert geen grenzen kennen. Hij krijgt weinig feedback, wordt gemak-zuchtig en leert niet om te gaan met driften en impulsen en rekening te houden met anderen. Weinig houvast en structuur. Kinderen kunnen daardoor ontevreden en bozig overkomen. Als het kind groter wordt, kunnen de opvoeders hun invloed verliezen.

Kleine draaglast.


ONBEWUSTE BOODSCHAP VOOR HET KIND

 • ik hoef geen rekening te houden met anderen
 • grenzen zijn niet belangrijk
 • ik kan geen verantwoordelijkheid dragen
 • het is de schuld van anderen


2 autoritair

KENMERKEN

Een autoritaire opvoedingsstijl kenmerkt zich door veel regels. De ouder is de baas en het kind moet gehoorzamen. Geen onderhandelingsruimte, weinig bewegingsruimte. Houdt het kind zich niet aan de regels? Dan krijgt hij straf. Autoritaire ouders leggen de regels niet uit en geven geen ruimte voor discussie.


Een kind kan angstig en volgzaam worden door een autoritaire opvoeding. Of juist opstandig en agressief. In ieder geval ontwikkelt een kind weinig zelfvertrouwen en weinig zelfstandigheid. Hij leert niet om zelf te beredeneren waarom hij iets wil en kan moeilijk beslissingen voor zichzelf nemen. Deze dwingende manier van opvoeden kan voor veel strijd zorgen. Als het kind groter wordt, gaat hij zich steeds meer onttrekken aan zijn ouders.


ONBEWUSTE BOODSCHAP VOOR HET KIND

 • mijn behoeften zijn niet belangrijk
 • ik moet me aanpassen aan anderen
 • ik doe het niet goed
 • ik mag geen fouten maken
 • ik mag geen hulp vragen

3 onduidelijk / wisselend

KENMERKEN

Grenzen zijn onduidelijk en wisselend, ouders toegeeflijk of ineens boos, geen consistente aanpak.


Het kind voelt zich onveilig. Het moet op zijn hoede zijn. Aanpassen aan stemmingen van de ouders , zichzelf wegcijferen. De draaglast is groot.


ONBEWUSTE BOODSCHAP VOOR HET KIND

 • ik kan anderen niet vertrouwen
 • ik ben op mezelf aangewezen

4 assertief

KENMERKEN

Met overtuiging sprekende ouder / zelfbewust / zichzelf presenterend met besef van eigen innerlijke kracht.

Assertieve ouders komen op voor hun persoonlijke rechten en behoefden zonder de rechten van hun kind geweld aan te doen. Ze herkennen de emoties en behoefden van hun kind en houden rekening met leeftijd en karakter. Er zijn duidelijke regels, consequente handhaving en beperkte onderhandelingsruimte.


Duidelijke structuur met aandacht voor de eigenheid van het kind. Draaglast in verhouding met draagkracht. Het kind krijgt de kans zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en ontwikkeld autonomie..Het kind leert zichzelf kennen en respecteren.


ONBEWUSTE BOODSCHAP VOOR HET KIND

 • ik ben belangrijk
 • ik weet waar ik aan toe ben
 • ik kan andere vertrouwen
 • ik kan verantwoordelijkheid dragen
 • ik mag fouten maken
 • ik mag om hulp vragen


Bron: afstudeer project Barbara Gerlach

Reageren