'Vol kleuren, vol verrassingen, vol vreugde...!

kleinschalige en kunstzinnige kinderopvang in Haarlem

HANDIG


Het bonte Huis

Donkere Spaarne 16 zw
2011 JG Haarlem
06 10130344

eigenaar Barbara Gerlach

info@hetbontehuis.nl

www.hetbontehuis.nl


K.v.K. Haarlem     3416.4155   

Register Haarlem KDV/14

Landelijk Register Kinderopvang       200900985

Bekijk het landelijk register / inspectierapport

Beleid Veiligheid & Hygiene :


Bank

Het bonte Huis

NL90 INGB 0007 1030 68

openingstijden

maandag tot vrijdag ochtend-opvang van 8.00 uur tot 12.30 uur 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag hele dag opvang tot 18.00 uur


Oudercommissie

Colette Houben

Sanne Ueffing

Gisette van Schie

Bereikbaar via : OCBontehuis@gmail.com


Het Bonte Huis is een kleinschalige Kinderopvang in Haarlem


overheid

vergoeding overheid

HET BONTE HUIS staat officieel ingeschreven bij de Gemeente Haarlem zodat jullie, als jullie in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, de vergoeding terug kunnen vragen.

de website van de belastingdienst over kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is vanaf 2012 gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner.

Bij dagopvang (0-4 jarigen) hebben de ouders of verzorgers recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren. Zo worden ook de reistijd en (middag)pauzetijd gecompenseerd. Dit staat in een brief van minister Kamp (SZW) en staatssecretaris Weekers (Financiën) aan de Tweede Kamer.

HET BONTE HUIS is opgenomen in het Landelijke Register Kinderopvang

onder nummer 200 900 985

Register Haarlem KDV / 146

Inspectie rapport

Het bonte Huis is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang, waarbij voldaan wordt aan de eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit.

De GGD brengt jaarlijks een bezoek aan het kinderdagverblijf. De GGD toetst of wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Er wordt onder meer gekeken:

 • of de locatie veilig en gezond is voor kinderen;
 • hoe de locatie ingericht is;
 • hoeveel beroepskrachten er zijn;
 • hoe groot de groep kinderen is;
 • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is;
 • of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden;
 • hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders.
 • Ook de informatie aan en de inspraak van ouders worden in het onderzoek meegenomen.

Bekijk de inspectierapporten van HET BONTE HUIS op deze link


Het Bonte Huis is een kleinschalige Kinderopvang in Haarlem

VAKANTIE 2024

Het bonte Huis is gesloten op:

 • nationale feestdagen
 • drie weken in de zomer van de schoolvakantie
 • en de week tussen kerst en Oud & Nieuw

vrijdag 8 maart, Team-dag

maandag 1 april, tweede paasdag

zaterdag 27 april, Koningsdag

donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag

maandag 20 mei, tweede pinksterdag

week 31-32-33 augustus, zomersluiting ( drie weken )

week 52 23-01 kerstsluiting ( een week )

donderdag 2 januari 2025 gaan we weer van start


jaaroverzicht zie: https://www.hetbontehuis.nl/vakantie-2024

Het Bonte Huis is een kleinschalige Kinderopvang in Haarlem

Routebeschrijving / parkeren

Het bonte Huis is gevestigd in hartje Haarlem: Donkere Spaarne 16 zw, 2011 JG

vanaf het noorden te bereiken tussen politiekantoor Koudenhorn en de Bakkenessergracht

Vanaf station Haarlem:

Ca. 10 minuten lopen vanaf station Haarlem:

 • Uitgang zuid via de Jansweg, dan linksaf de Parklaan in tot aan het water (Spaarne),
 • rechtsaf de weg langs het water lopen.
  ( Hooimarkt, Koudenhorn, Donkere Spaarne )
 • Langs de molen met de bocht naar rechts en vervolgens aan uw rechterhand op de hoogte van de fietsenstalling is HET BONTE HUIS.

Zie voor google maps:

https://www.google.com/maps/place/Donkere+Spaarne+16Z,+2011+JG+Haarlem/@52.3812177,4.6416225,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5ef68b93c2ecf:0xe109cd76f859caec!8m2!3d52.3812177!4d4.6438112

Vanuit Amsterdam/Halfweg of Utrecht/Amstelveen A9 :

 • afslag Haarlem, A 200 (Amsterdamse Vaart)bij Amsterdamse Poort rechtsaf (Gedempte Oostersingel)
 • meteen bij stoplicht linksaf (Papentorenvest,langs de Koepelgevangenis)
 • weg volgen tot over de Catharijnebrug (over het Spaarne),
 • linksaf het Spaarne volgen (Koudenhorn)
 • achter de bocht aankomst HET BONTE HUIS, Donkere Spaarne 16
 • ongeveer 100 meter verder is de parkeergarage De Appelaar
Let op: Op het Spaarne is eenrichtingsverkeer, je kunt dus HET BONTE HUIS met de auto uitsluitend bereiken vanuit het noorden via de hierboven beschreven route.
parkeren Betaald parkeren op straat aan het Spaarne, maandag tot zaterdag tussen 9 en 23 uur       € 4,50 per uur P1Garage De Appelaar Damstraat 12, € 2,98 per uur P2 Garage de Kamp De Witstraat 1 € 2,98 per uur