vaccineren of niet?

antroposofiebabygezondheid24-04-2018 | 2886 x bekeken

Alleen als u ouder bent dan veertig jaar herinnert u zich misschien het koortsige ziekbed waarin u als kind de ziekte mazelen doormaakte. Misschien weet u nog hoe akelig, gloeiend en zweterig u zich voelde en hoe indringende ijldromen met u op de loop gingen in die dagen. De meeste moeders uit die tijd, die intussen allemaal de zestig ruim gepasseerd zijn, hadden van hún moeders geleerd hoe ze die flink zieke, rood gespikkelde kinderen moesten verzorgen. Veel drinken en rusten, dan ging het vanzelf voorbij. De mazelen hoorden er bij, als een onontkoombaar natuurverschijnsel.

 

Hoe anders is dat in 2013! Stroom spreekt met Thomas Kelling, antroposofisch huisarts in Amsterdam, over de vrijwel verdwenen ziekte mazelen, over de sterk veranderende verhouding tot en omgang met ziekte en gezondheid in een sterk veranderende cultuur. En over het ongemakkelijke dilemma waarvoor bewuste en kritische ouders zich geplaatst zien: inenten ja of nee? En zo ja, wanneer?

 

De onderwerpen mazelen en vaccineren waren ‘hot’ in de media van de afgelopen maanden. Er lijkt een groeiende polarisatie te ontstaan tussen enerzijds de meerderheid van de mensen, inclusief de medische wereld en de overheid, die het niet (of met vertraging) vaccineren gevaarlijk en onverantwoordelijk vindt, en een kleine minderheid van gelovigen uit de ´bible belt’ samen met sympathisanten van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken anderzijds die vraagtekens zet bij het vaccinatieprogramma van de overheid. De antroposofen worden vaak genoemd als behorende bij deze laatste groep. Mijn vraag aan u: hoe en waar staat de antroposofische geneeskunde volgens u in dit vraagstuk?

Kelling: ‘Als antroposofisch arts denk ik niet in vóór of tégen vaccineren, maar kijk ik altijd naar het individuele kind. Omdat ik altijd van het individuele uitga denk ik dat de antroposofische geneeskunde bij uitstek geschikt is om een middenpositie in te nemen in het vaccinatievraagstuk.’

 

meer lezen? :

https://www.antroposana.nl/stroom-2013-3-over-mazelen-en-andere-uitdagingen-77

Reageren