Taalachterstand?

opvoedingtaal15-03-2015 | 862 x bekeken

Spelenderwijs leert je kind steeds beter praten en taal gebruiken. Het kan zijn dat je kind laat is met praten; ieder kind is anders. Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling minder goed. Dit Peuters leren sneller en beter praten als je veel met hen praat. Met je kind praten is ook goed voor de band tussen jou en je kind. Als je met je kind praat, is het belangrijk dat je goede zinnen maakt en veel woorden en begrippen gebruikt. Gebruik dus geen babytaal. Ook elke dag voorlezen is een goede mogelijkheid om je kind taal te leren. Daarbij is het gezellig om met je kind bezig te zijn. Je kunt samen een leuk boek uitzoeken.


Laat met praten

Misschien merk je dat andere kinderen sneller zijn met praten. Dat kan. Ieder kind heeft een eigen tempo. Er zijn kinderen die al snel hun eerste woordjes zeggen en geleidelijk aan steeds beter leren praten. Andere kinderen beginnen later met praten, maar praten dan al meteen behoorlijk goed. Zegt je kind nog niet veel? Let er dan op of je kind je wel begrijpt.


Allochtone kinderen

Als jullie uit het buitenland komen, heb je waarschijnlijk een andere moedertaal dan het Nederlands. Praat zo veel mogelijk met je kind in de taal die jij het best spreekt, zodat het die taal goed leert. Daarnaast is het voor je kind ook belangrijk om goed Nederlands te leren spreken. Bij peuters zie je vaak dat ze het Nederlands snel onder de knie krijgen. Het is belangrijk dat je je kind naar een peuterspeelzaal of een voorschool laat gaan. Daar besteden ze extra aandacht aan het stimuleren van de Nederlandse taalontwikkeling.


Maak je je zorgen over de taalontwikkeling van je peuter?

Praat er met anderen over als je je zorgen maakt, zoals met andere ouders of met de pedagogisch medewerker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Je kunt je zorgen ook bespreken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), of met de huisarts.

 

bron: www.opvoeden.nl


Reageren