Kinderen kunnen meer dan wij verwachten

kleinschalige en kunstzinnige kinderopvang in Haarlem

Wennen in Het bonte Huis

Een leidraad voor ouders

Wennen

Een goede wenperiode is van groot belang voor een goede start. Vaak is HET BONTE HUIS de eerste plek waar je als ouder de zorg voor je kind uit handen geeft.

Daarom besteden we veel zorg en aandacht aan ouder en kind. Onze ervaring is dat het voor het kind het makkelijkste is om de wenperiode zo kort mogelijk te houden.

Met het ’Drie Stappen Plan’ kan je kind zijn plek in de groep meestal snel vinden en kan jij het met een gerust hart achterlaten.

Lees voordat je met je kind gaat starten ons wen-beleid. Dit is te vinden op de interne site van HET BONTE HUIS. De inlogcodeontvang je ruim voor het begin van de plaatsing.

Vertrouwen

Veel ouders moeten net als hun kind wennen aan de nieuwe situatie. We vinden het belangrijk net als met je kind, ook met jou/jullie een vertrouwensband op te bouwen. Daarom krijgen jullie vóór de eerste plaatsingsdag de kans om te wennen aan HET BONTE HUIS. De week voor de wen-dag kunnen jullie dan samen een uurtje langskomen op de afgesproken dag en tijd.

De eerste kennismaking

Omdat ieder kind uniek is, vindt er voorafgaand aan de plaatsing altijd een kennismakingsgesprek op de groep plaats. Er wordt gevraagd naar het eet-, slaap-, en speelgedrag van je kind en daarnaast willen we graag weten hoe je kind omgaat met anderen en of het erg gehecht is. Ook komen eventuele allergieën, medicijngebruik en zindelijkheid ter sprake. We gaan uitvoerig in op de werkwijze en praktische gang van zaken in Het Bonte Huis en we maken afspraken over het wennen.

Afscheid nemen

Ieder kind neemt anders afscheid.

Bij een tweede of derde kind kan het afscheid nemen totaal anders verlopen dan bij de eerste. Loslaten is en blijft één van de moeilijkste oefeningen voor ouder en kind.

Wees niet verbaasd als je als ouder het pand verlaat met pijn in je hart omdat je een huilend kind achterlaat. Het hoort erbij.

Wat helpt is je er op voor te bereiden en tegen jezelf te zeggen dat verdriet er gewoon bij hoort. Geef je kind evengoed de ruimte verdrietig te zijn. Het mag!

Bedenk maar dat het een gezond teken is dat je kind zo aan je gehecht is.

Om het afscheid nemen zo prettig mogelijk te laten verlopen, krijg je van ons een aantal tips die helpen tijdens het gewenningsproces.

Familiemuur

Het is voor een kind een fijn gevoel iets vertrouwds in zijn nieuwe omgeving te ontdekken. Familiefoto’s werken fantastisch! Daarom hebben we in HET BONTE HUIS een 'Familiemuur' met familiefoto’s van alle kinderen en hun ouders. Vaak zoeken nieuwe kinderen de foto’s meerdere keren per ochtend op en laten ze de foto’s ook graag aan de andere kinderen zien.

'HET BONTE HUIS is een liefdevolle omgeving waar je kind zich snel op zijn of haar gemak zal voelen. We hopen en vertrouwen op een plezierige en inspirerende tijd samen.’

- team Het bonte Huis -