"Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen, beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkst is."

Emmi Pikler

Soms word je diep geraakt door iets dat eenvoudig lijkt en schoonheid heeft.

Dit gebeurde ons bij het zien van beeldmateriaal uit het voormalige kindertehuis geleid door Emmi Pikler, kinderarts te Boedapest.
Anders dan te doen gebruikelijk, toonde Pikler aan hoe baby's en kinderen zich op eigen initiatief en in hun eigen tempo beter ontwikkelen. Zij legde de nadruk op een vrije spel- en bewegingsontwikkeling.

http://pikler.nl


Bewegend ontdekken

Als voorbeeld: Veel ouders willen voorkomen dat hun kind valt en zich bezeert.

Maar, zegt Pikler, de angst dat het kind valt, kan op termijn een groter belasting voor het kind zijn dan de werkelijke val of botsing. Door de eigen ontdekking met het risico van een val of stoot leert het kind zelfvertrouwen. Dat begint bij het voelen wat hij wel of niet kan. Een stapje op een trap? Nog een stapje? Of toch weer terug naar beneden?

Geen hulp, geen aanmoediging, maar een veilige omgeving die past bij de leeftijd van het kind. Zo leert het zijn eigen grenzen te vinden en vooral heel veel plezier te ervaren als iets zelf is gelukt. Bewegend en ontdekkend wordt het op een gezonde manier groot.

Dit proces begeleidt de leidster in Het bonte Huis met liefdevolle aandacht en geduld.


Praktische tip vanaf de babyleeftijd:

Zorg voor passief speelmateriaal.

Actief speelmateriaal (met knopjes, geluid, etc) maakt kinderen passief,

passief speelmateriaal (houten lepels en blokken, bakjes met deksel, ringen, doekjes) maken kinderen actief.

https://www.pikler-verband.org/index.php/nl/