HET BONTE HUIS, met alle zintuigen

kleinschalige en kunstzinnige kinderopvang in Haarlem

Antroposofie

'Iedereen die in aanraking gekomen is met de antroposofie kan waarnemen, voelen en ruiken dat dit in HET BONTE HUIS een grote rol speelt. De antroposofische gedachte is mijn innerlijk gereedschap. Kinderen reageren heel puur en intuïtief op alles. Het is de kunst om de mogelijkheden die elk kind in zich draagt diep van binnen waar te nemen en te laten ontwikkelen. We proberen de zintuigen op verschillende manieren aan te spreken en besteden veel aandacht aan natuurbeleving en de wisseling van de seizoenen. Dit wordt ondersteund met natuurlijke materialen en basaal speelgoed dat tot de verbeelding spreekt.'


Barbara Gerlach`

Puurheid

Het is rustig op de groep. In alle hoeken zijn kindjes aan het spelen. Intensief bij elkaar betrokken of lekker alleen. Geur en smaak, tasten, bewegen, evenwicht, spraak, luisteren, innerlijk meebewegen en voorstellen, dit zijn momenten die thuis horen bij de antroposofie. Alle zintuigen waarmee het kind zich kan verbinden met de wereld en zichzelf worden op een vanzelfsprekende manier aangesproken en ontwikkeld.


Leren voor het leven

In het vrije spel wordt de ondernemingszin van het jonge kind zichtbaar en krijgen kinderen de kans hun sociale vermogens te oefenen. Initiatief nemen, staan voor je zaak, uitleggen wat je van plan bent, samenwerken, overtuigen, elkaar ondersteunen. Opvallend is de schijnbare onafhankelijkheid van de leidster op de groep. Het initiatief tot spel en het leiderschap is gedelegeerd aan de kindergroep. Juist omdat de leidster zich terughoudt ontstaan de kansen om te leren en te groeien. Heel bewust creëert de leidster de omgeving waarbinnen gewerkt en geleefd kan worden en stelt grenzen waar dat nodig is. Het gevoel voor geborgenheid heeft voorrang.


Rudolf Steiner

Was wetenschapper, filosoof en kunstenaar. Hij wordt gezien als grondlegger van de antroposofie. We vinden zijn gedachtegoed terug op het gebied van:

  • pedagogisch / didactisch gebied ( onderwijs )
  • gezondheidszorg
  • architectuur
  • maatschappijvorming
  • landbouw
  • kunst en religie
  • opvoeding en onderwijs dienen volgens hem uit te gaan van de mens als geheel: lichaam, ziel en geest.

Vimeo What is a Steiner School?

http://vimeo.com/1535001

Antroposofie voor beginners http://www.dezonnewende.com/antroposofie-voor-beginners/