Sinterklaas in de media

antroposofie16-11-2014 | 1029 x bekeken

Beste ouders,

De donkere dagen zijn begonnen, met hun achtereenvolgende lichtfeesten.

 
Dit bericht gaat over de voorbereiding op het sinterklaasfeest, het feest dat niet voor niets altijd valt in het begin van de adventstijd. Het is het feest van de schenkende Goedheiligman, die als iedereen slaapt over de daken rijdt om uit zijn hemelse wereld geschenken naar de aarde te brengen voor alle kinderen. Het feest van geven en ontvangen, in een sfeer van blijde verwondering, vreugde, geheimen en geheimzinnigheid. 
Hoe anders is de stemming die het sinterklaasjournaal doorgaans oproept. Vaak wordt daarin verslag gedaan van allerlei rampen, die het sinterklaasfeest zouden kunnen verstoren of zelfs

verhinderen – de pakjes zijn zoek, het paard is ziek, de boot is uit de koers geraakt, enz. enz. Terwijl het in het sinterklaasfeest juist gaat om de onvoorwaardelijke liefde van Sint Nicolaas voor alle kinderen, waarop alle kinderen zonder restricties kunnen vertrouwen, worden zij door de televisieberichten ongerust en onrustig gemaakt. 
Bovendien worden ze door het sinterklaasjournaal meegezogen in een voor hen bedacht ‘waar’ verhaal – het is immers op de televisie! – dat avond aan avond een vervolg krijgt. Daardoor is er niet alleen beduidend minder ruimte voor het oerbeeld zoals we dat hierboven schetsten, maar ook voor hun eigen fantasie. Op school willen we graag de mythe van Sint Nicolaas, als ontzag– en vertrouwenwekkende onaantastbare kindervriend, overeind houden. Maar in de klas merken leerkrachten, wanneer ze de geheimzinnige, wonderlijke sfeer willen oproepen, dat de kinderen hen aanvullen met alle verontrustende ‘echte’ wetenswaardigheden die ze kennen van de televisie.

 

Daar komt nog bij: op de televisie wordt de Sint van heel dichtbij getoond, waarbij ieder detail zichtbaar wordt. Kinderen hebben oog voor details. Ze gaan gemakkelijk twijfelen aan zijn bestaan, wanneer ze duidelijke verschillen horen en zien tussen de Sint die ze al zo goed kennen van de televisie, en die op school, die op straat.
Voor de kleuters is daar nog aan toe te voegen dat het meer bij hen past om een afgerond verhaal meerdere keren te horen, zodat ze zich er echt mee kunnen verbinden. Steeds iets nieuws werkt wakker makend, terwijl we ze juist nog even in de droom- en fantasiestemming willen laten. 
Wij zouden jullie dan ook in overweging willen geven om niet met jullie kinderen naar het sinterklaasjournaal te kijken. 

 

We wensen jullie een vrolijke en gezellige sinterklaastijd toe!

Vrijeschool Amsterdam - Geert Groote School - tekst en inspiratie

Reageren