Privacy Statement

Het bonte Huis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Het bonte Huis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze opvang-diensten en omdat je gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • kindgegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het bonte Huis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

 • persoonsgegevens > Bewaartermijn > 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Het bonte Huis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is in overeenstemming met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het bonte Huis.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het bonte Huis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is via SSL certificaat beveiligd!

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons info@hetbontehuis.nl